Girdi yapan Ebru Gökteke

İmparatorluk ve Hıristiyanlık: Büyük Konstantinus öncesi ve sonrası – I

EBRU GÖKTEKE Bugün İstanbul dediğimizde Silivri’den Gebze’ye uzanan bir megapol geliyor aklımıza; oysa tarihe baktığımızda, adına ister İstanbul, ister Asitane, ister Konstantinopolis, ister Dersaadet, ister Kostaniyye deyin, Roma, Bizans ve son olarak da Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan kent, şu anda Suriçi diye adlandırdığımız ve Fatih Belediyesi’nin idare ettiği tarihi yarımadadan ibaret. Roma İmparatorluğu’nun başkentini, imparatorluğa […]