Hilmi Çalış İLE ÖNÜMÜZDEKİ GEZİLER VE SUNUMLAR

Hilmi Çalış 1001 DERGİ YAZILARI

MİNARE

HİLMİ ÇALIŞ Buluşun ortaya çıkması için gereken yegane şey, bir ihtiyaçtır. İhtiyacı karşılamayacak veya oluşmamış durum için çaba sarf etmek şöyle dursun, insanoğlu zihnini meşgul dahi etmez. İhtiyaç ise insan yaşamındaki radikal değişimlere paralel meydana gelen bir olgudur. Hele bu ihtiyaç, bir devrimi takip eden süreçte ortaya çıkmışsa hemen giderilmelidir. Bu gibi durumlarda ihtiyacı tatmin […]

Kalem Güzellemesi

HİLMİ ÇALIŞ Geldim meydana işgal ettim anı yek başına, bilgelik asasını vurdum üç kez mihenk taşına. Rica ettim ahaliden; kulak verin sesime, mahlasım ‘Rehber Hayali’, vakfettim ilmimi cümle âleme. Eşrefi mahlûkum her biriniz gibi, cihanı gördüm an be an kâh kalantor kah bir zibidi. Zamandan önce vardım ve olacağım çok sonraları, gezer dururum hep daim […]