Aysel Çötelioğlu İLE ÖNÜMÜZDEKİ GEZİLER VE SUNUMLAR

Aysel Çötelioğlu 1001 DERGİ YAZILARI

Kitaptan Tuvale

Padişah portreciliğinde ilk Osmanlı tuval ressamları-18. ve 19. yüzyıllar Farklı konulardaki el yazma kitaplar içinde yer alan, perspektif ve ışık-gölge kuralları ile anatomik oranların dikkate alınmadığı geleneksel Osmanlı minyatür üslubu, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa resim sanatı etkileriyle birlikte değişime uğrar. Padişah portrelerinin II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed dönemine tarihlenen örnekleri Saray Nakkaşhanesi’nin yönetiminde 19. […]

Topkapı Sarayı’nda Günlük Yaşam -III-

16.ve 17. yüzyıllarda Topkapı Sarayı’nda Günlük Yaşam ve Törenlerden Kesitler Aysel Çötelioğlu Harem Arapça mahrem-haram-dokunulmaz anlamında “harim”’den türemiş olan harem kelimesi, Müslüman ülkelerde mahrem aile yaşantısını tanımlar. Osmanlı sarayında da hanedan ailesinin yaşadığı özel ve yasaklanmış yerdir. Koruyuculuğunu harem ağaları da denilen karaağaların yaptığı Harem, valide sultan, padişah kadınları, çocukları, kız ve erkek kardeşleri ile […]

Topkapı Sarayı’nda Günlük Yaşam -II-

16. ve 17. yüzyıllarda Topkapı Sarayı’nda Günlük Yaşam ve Törenlerden Kesitler -II- Aysel Çötelioğlu   Osmanlı Padişahları   1453’den önce küçük bir devlet olan Osmanlı’da padişah, tebaası ile iç içe bir yaşam sürer, Devlet erkanıyla yemek yer, konuşur, avlanırdı. Fatih’in 1477-1481 yıllarında Bizans-Türk-Moğol geleneğinde hazırladığı kanunname ile padişahların yaşamları da değişikliğe uğrar. Kanunnamenin birinci tekil […]

,

Topkapı Sarayı’nda Günlük Yaşam – I

16. ve 17. yüzyıllarda Topkapı Sarayı’nda Günlük Yaşam ve Törenlerden Kesitler -I Aysel Çötelioğlu   Mimari   1299 yılında Osman Gazi tarafından kurulan ve 1922 yılına kadar varlığını sürdüren Osmanlı Devleti’nde 36 padişah hüküm sürdü. Osmanlı hanedanı, Fatih Sultan Mehmed’in (1441-1446/1451-1481) İstanbul’u fethine kadar İznik, Bursa ve Edirne’yi 1453’den sonra ise İstanbul’u merkez edindi. Fetihten […]

,

MATRAKÇI NASUH’un İstanbul Görünümü

AYSEL ÇÖTELİOĞLU  Bu yazıda, belki de pek çoğunuz bildiği 16. yüzyıla ait bir İstanbul görünümünü tanıtmak istiyorum. Eser, Osmanlı döneminde minyatür tekniğinde yapılmış en erken İstanbul görünümlerinden (1536 civarı) biri. Sanatçısı ise Matrakçı Nasuh olarak tanınan Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnavî (öl. 1561 civarı). Resim 1; (A. Çötelioğlu’ndan)   Matrakçı Nasuh, Sultan II. Bayezid […]