Barbara

Tarihi Yarımadanın tam ucunda, yani tam Sarayburnu’nda, Bizans…

Serdap

Pouqueville adında bir Fransız gezgin – bir fırsattan istifade…

Put

Heykelin kendisi en sempatik Atatürk heykellerinden değil (bunu…

Atatürk

Sarayburnu bugün tanınmaz haldedir malum. Saray bahçesi olarak…

Hodegetria

Hodegetria bir Meryem Ana ikonasıdır ve Rumlar için çok önemlidir.…

Fedakarlık

Abdülaziz, atalarının güzelim sarayını Rumeli Demiryolu…

Gece yarısı ekspresi

Tanzimat sürecinin önemli unsurlarından biri gayri Müslimlerdi.…

Aya Yorgi’nin Kolu

Bizans İmparatorluk Sarayı, başka deyişle “Büyük Saray”,…

Demangel & Mamboury

Mütareke döneminde Fransız işgal ordusu Gülhane bölgesine…

Soteros

İncili Köşk, Soteros (selamete kavuşturan - Saint Sauveur)…

İncili Köşk

İncili Köşk Marmara’ya bakar ama; daha doğrusu bakardı,…

Loccia

Üçüncü Avlu’nun doğu, yani Marmara tarafında bulunan…

Arka Bahçe

Topkapı Sarayı’na Marmara’dan baktığımızda, manzaranın…

Gizli Bahçe

Ahırkapı’ya doğru, minik limanı izleyen ikinci burcun hemen…

Teofilos

Mangana kritik bir nokta olduğu için buradaki surlar önemliydi.…

Tabhane Mescidi

Mangana’nın önünde de minik bir liman vardı. Malzeme giriş…

Mangana

Gülhane bölgesinde bulunan Bizans kurumları arasında iki…

Takvim-i Vekayi

Otluk Kapısı’nın hemen yukarısındaki kapı bir “koltuk…

Hastane

14 Mart 1827 Türk tıbbının kuruluşu kabul edilir ve senenin…

Ahır

Lazarus yokuşundan indiğimizde (askeri bölgeye girebildiğimizi…

Sur-ı Sultani

İkinci Mehmet Fetih’ten hemen sonra şehrin en merkezi yerine…

Pertev

Osmanlılarda keyfi idamın son bulmasının simge ismi – daha…

Cellat

Koca koca vezirler Sarayın kapısında (Orta Kapı’da) atlarından…

Balıkhane

Balıkhane Sarayın birimlerinden biri idi. Balığın havuzlarda…

Mezbelekeşan

Bostancılar devşirme idiler. En azından devşirme uygulaması…

Bamyacılar vs Lahanacılar

Saray’ın cirit derbisi Bamyacılar ile Lahanacılar arasında…

Kasır

Gülhane Kasrını Abdülaziz yıktırdı (1865), çevredeki…

Gülhane

Kadıköy – Sirkeci vapurunu kullananlar her seyahatlerinde…

Gene Gennadios

EGEMEN DEMİRCİOĞLU Kilisenin kimliği konusunda en ufak bir…

Fethiye

EGEMEN DEMİRCİOĞLU Pammakaristos III Murat döneminde camiye…

Define Avcıları

EGEMEN DEMİRCİOĞLU Kiliseden çıkıp sola ve tekrar sola…

Kırmızı Mektep

EGEMEN DEMİRCİOĞLU Kıpkırmızı…. demiştik. Zaten “Kırmızı…

Takke

Biraz yukarıda, Kırmızı Mektep’le komşu Mesnevihane vardır.…

Mihail

Tabi ki ilk gözümüze çarpan, bahçenin hoşluğudur (birçok…

Antakya

EGEMEN DEMİRCİOĞLU Artık kiliseye girmenin zamanı geldi. Kiliseye…

Taş Odalar

Bakışlarımızı yine Petrion’a çevirelim fakat bu sefer…

Manastır

Haris Spataris, Vodina Caddesini Manastır Yolu diye anıyor.…

Şeytanoğlu

Bahsettiğimiz geniş alan bugün “Kantemir’in Sarayı”…

Ulah

Tarih derslerinden hatırladığımız Eflak ve Boğdan bugünkü…

Dimitri Kantemir

Dimitri Kantemir uzun uzun anılmaya değer bir insandır. Kantemir…

LEVANTENLER

EGEMEN DEMİRCİOĞLU Başka bir yerde yayınladığım "Kadıköy"…

Yovakimyon

Ulah Sarayından sonra biraz daha çıkıp sol yapalım. Gene…

Dört Yapraklı Yonca

Meydancıktan sağa, yukarı baktığımızda, kıpkırmızı…