BEYAZIT’TAN BABIALİ’YE İTTİHAT VE TERAKKİ

Rehber: Ergican Acarbaş 0532 295 08 91

Başlama saati: 10:00
Buluşma yeri: Beyazıt Camii

Katılım Ücreti: 100

Gönlümüzdeki Program:
Bayezid Camii, Mustafa Reşid Paşa, Tanzimat Sadrazamları, Çerkez Hasan, Hüseyin Avni Paşa Cinayeti. Prens Sabahaddin, Mahmud Şevket Paşa Suikastı, Divanyolu, Pierre Loti, Çorlulu Ali Paşa’da Kahve Molası, II. Mahmud Türbesi ve Haziresi, İshak Sukuti, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Önemli Aktörler,
Öğle Yemeği,
Nuruosmaniye, Nedimof ve Osmanlı’nın İflası, İçtihad Evi, Cağaloğlu, Düyun-u Umumiye, 31 Mart, Balkan Harbi, Babıali Baskını, Enver, Cemal, Talat, I. Cihan Harbi, Mustafa Kemal…