Gönlümüzdeki program

Şişhane Loğusa Kadın türbesi, Evliya çelebi mezarlığı, Frej Ap, Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa Bahriye Nezareti, Kalyoncu Kışlası, Tersane, Kasımpaşa Külliyesi, Piyale Paşa Camii, Aynalıkavak Kasrı, Hasköy Aya Paraskevi Kilisesi, Lengerhane-Hasköy Tersanesi.

Venedik ile birlikte eski Akdeniz dünyasının en büyük tersanesini oluşturan Haliç tersanesi ile sarayının doldurduğu kıyı kesimi, semtleriyle, ilginç camileri ve kışlaları, açık hava müzeleri ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi teknolojik gelişmeleri hakkında fikir verir.

Doçent Doktor Deniz Esemenli:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde “Osmanlı Başkentlerinde Merkezi Planlı Camilerde Yan Cephe Düzeni” adlı lisans teziyle 1981 yılında mezun olduktan sonra 1991 yılında aynı bölümde “Sinop İli Türk Dönemi Mimarisi” isimli çalışmasıyla Doktor ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 5 sene asistan olarak çalıştıktan sonra 20 yıl müze uzmanlığı yapacağı Topkapı Sarayı’na geçti. Resmi çalışma hayatında ve 2009 da emekli olduktan sonra birçok kültür turu yaptı ve özel kurslar düzenledi, konferanslar verdi. Muhteşem Yüzyıl, Kösem Sultan ve Fatih dizilerinde danışman olarak çalıştı. 2000 yılında yayınlanan “700. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul’daki Osmanlı Mimari Eserleri” isimli kitabın ilgili metinlerini yazarak geniş ölçüde katkıda bulundu ve 2003 yılında “Osmanlı Sarayı ve Dolmabahçe” adıyla konu hakkındaki özgün çalışmasını yayınladı. 2011 yılında Üniversiteler arası kurul jürisinin kararıyla Doçent ünvanı aldı. Kitabın konusu dışında kalan birçok makale ve ansiklopedi maddesininin de yazarıdır