ZOOM Semineri

Murat Yanki ile “ANADOLU’DA ÜZÜM VE ASMANIN TARİHİ”

4 Bölüm (Her biri 2,5 saat-Toplam 400 TL, öğrencilere %50 indirim)
20:30-23:00 arası (2 haftada bir akşam)
Ekim-Kasım-Aralık 2020 Pazartesi

Bilgi ve rezervasyon için 0532 244 15 27

(12 Ekim) Günümüzden 9,500 yıl önce Anadolu’da ilk tarım etkinliklerinden başlayarak tarihöncesi dönemde, Alacahöyük Uygarlığı ve Tarih çağlarına girerken Kaneş Karumu’nda ve sonrasında Hitit Uygarlığında asmanın ve üzümün durumu.
(26 Ekim) Frig ve Urartu’dan hareketle Homeros’un metinlerinde, Hesiodos’ta, MÖ 5. Yüzyılda Herodotos’da ve Strabon, Plinus gibi yazarların ışığında Roma İmparatorluk döneminde asmanın ve üzümün yolculuğu.
(09 Kasım) Doğu Roma ya da diğer ismiyle Bizans’ta ve Ortaçağ Anadolu’sunda, Kapadokya ortaçağı örneğinde asma ve üzümün durumu.
(23 Kasım) Osmanlı’dan Cumhuriyete bağcılık ve üzüm. Cumhuriyet döneminde mübadele sonrası bağcılığın büyük uyanışı.

Yorumlar

Yorum