Rehber: Ergican Acarbaş
İletişim: 0532 295 08 91
Buluşma Yeri ve Saati : 10.00
Vezneciler Metro çıkışı (16 Mart Kapısı)
Gönlümüzdeki Program:
Bu gezi tema olarak 18. Yüzyıldani 2.Mahmut’a kadar Tanzimat öncesi reform hareketleri ve kişilerle ilgili eserleri kapsamaktadır. Tabii güzergâh üzerinde bulunan o dönem öncesi ve sonrası yapılar hakkında da bilgi verilecektir.
-Direklerarası diye de bilinen başlangıç noktamız hakkında konuştuktan sonra Hamamizade Dede Efendu’nin babasının hamamının yanından geçiyoruz.
-Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi ve Lale devri bugünkü konularımızdan.
-Bulunduğumuz semt eski Yeniçeri Odalarının olduğu yer. Onların 3. Selim ve 2 Mahmut’la olan savaşları ve 3 Selim’in hazin.sonu ve Türbesi bir sonraki durağımız.
-Babası 3.Mustafa’nın
yaptırdığı Laleli Camii’ni gezdikten sonra Ordu Caddesine çıkıyoruz .
-Sol tarafımızda Tayyare apartmanları, sağ tarafta Ragıp Paşa Kütüphanesi ilerliyoruz
Patrona Halil Hamamına kısa bir ziyaretten sonra eski Theodos Anıtı kalıntıları ve Simkeşane.
Beyazıd Meydanında Koca Mustafa Reşit Paşa Türbesi. Tanzimat’ın öncüsü Paşa’nın hikâyesi ve yemek molası
Moladan sonra Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Çorlulu Ali Paşa Külliyeleriyle artık Divanyolu’ndayız.
-Atik Ali Paşa Camii ve Çemberlitaş’ta bir Bizans parantezi açıyoruz
-Ve geldik Köprülüler’e Mehmet Paşa Türbesi ve Fazıl Ahmet Paşa Kütüphanesi.
-Çemberlitaş Hamamı natırı Besime’den 2 Mahmut’a bağlanıyoruz.. Zaten Türbesine de geldik.
-Türbe Haziresinde Şeyh Bedrettin’den İttihat Terakki’nin kurucularından Ishak Suküti’ye kadar çok değişik kişilerin mezarları var. Yorgunluk çaylarımızı içerken bunları konuşuyor ve programı bitiriyoruz