GÜLHANE’DEN BABIÂLİ’YE İTTİHAT VE TERAKKİ
Buluşma yeri ve saati:
2.Mahmut Türbesi, saat 10:00,
 Tur II. Mahmut Türbesinde başlıyor. Üç Padişahın mezarlarının bulunduğu bu tarihi mekânda İttihat Terakki’ye kadar olan sürecin kısa bir özetiyle başlıyoruz. Burada kuruculardan İshak Sukuti’nin ve Cemiyetin ilk sadrazamı Sait Halim Paşa’nın ve birçok ünlü simanın mezarları da var.

 Bundan sonraki durağımız diğer bir kurucu Abdullah Cevdet’in İçtihat Evi.

 Mahmud Nedim Paşa’nın türbesinin önünden geçerek Düyun-u Umumiye binasına (İstanbul E. Lisesi) ulaşıyoruz. 19.yüzyılın sonundaki ekonomik bunalım ve sonuçlarından da bahsederek yolumuza devam ediyoruz.

 Tam karşımızda İttihat ve Terakki Cemiyeti’ nin merkezi yer alıyor. Bir arka sokakta da Teşkilât-Mahsusa binası vardı. Şu an olmayan bu binalar hakkında uzun uzun konuşmaya devam ediyoruz.

 Bab-ı Âli önünden geçerken meşhur baskını anlatıyoruz. Beyaz atıyla Enver Paşa ve Ömer Naci’nin hararetli konuşmasını gözümüzde canlandırmaya çalışıyoruz.

 Ara sokaklardan geçerek Yerebatan Caddesindeki Talât Paşa Konağına ulaşıyoruz ve oradan da Gülhane Parkına iniyoruz. Biraz yeşillik biraz temiz hava alırken, Cemiyet’in ilk kurulduğu Askeri Tıbbiyenin bulunduğu alanda sohbetimize devam ediyoruz.

 Ebussuud caddesi boyunca gazeteci Ahmet Samim’i bekleyen dramatik sonu, Postane caddesi ve katledildiği sokağa kadar anlatarak adım adım ilerliyoruz.

 I.Abdülhamit Türbesi ve 4. Vakıf Han buradaki diğer tarihi binalar.

 İleriden geri dönüp Şeyhülislam Hayri Efendi sokağına varıyoruz. İttihat Terakki’nin şeyhülislamlarından. Oğlu Suat Hayri Ürgüplü de bir dönemin başbakanlarımızdan.

 Bahçekapı’nın göbeğine geldiğimizde, bir yanda Germania Han diğer yanda I. Vâkıf Han var.

 İlerdeki 2 Vakıf Han’ın bitişiği de de Mesaadet Han’a ulaşıyoruz. Burası İttihat ve Terakki Cemiyeti ‘nin esnaf örgütünün merkezi ve aynı zamanda Kara Kemal’in ofisi.

 Aşirefendi caddesine geldiğimizde tarihi hanları ve Hamal Ferit’den bahsetmek gerek.

 Meserret Otelin önüne geldiğimizde Yakup Cemil ve macerasını anlatmak gerek. Sonrasında Enver ile Talât’ın ilişkilerinin ne boyuta ulaştığını konuşuyor olacağız.

 Sirkeci Garı’na geldiğimizde Alman İmparatoru II. Wilhelm’in ziyaretini, savaşın ve İttihat ve Terakkinin sonunu da anlatarak turumuzu bitiriyoruz