1001 İstanbul – TIT Topkatours
AHRİDA ve YANBOL SİNAGOGLARI ZİYARETLİ YAHUDİ MİRASI
Gezi lideri Ahmet Faik Özbilge 0532 4147210
Buluşma 10:00’da Galata Kulesi’nin dibi
Katılım ücreti 150 TL (Sinagoglar ve Musevi Müzesi girişleri ücrete dahil)
Gönlümüzdeki Program:
Gezimize Galata Büyük Hendek Sokak’taki 500. Yıl Musevi Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu ile başlıyoruz (Müzenin vereceği rezervasyon saatlerine göre programda yer değiştirmeler olabilir). Yahudi mirasının izlerini sürerek Karaköy İskelesi’ne yürüyoruz. Motorla Balat’a geçiyoruz. Öğle yemeğini müteakip Ahrida ve Yanbol Sinagogları’nı geziyoruz. Ahrida Sinagogu’nda yeni çıkan sinagoglarla ilgili kitabın sergisi de var. Balat’taki Yahudi mirasına dair izleri de gördükten sonra gezimizi sona erdiriyoruz….