Ramazan efendi tekkesi,Sümbül ef tekkesi,Hekimoğlu Ali
paşa camii,Davut Paşa camii,Cerrahpaşa camii,Gevherhan Sultan
Medresesi,Arkadius sütunu,Aksaray Murad Paşa camii
Roma döneminde İstanbul’un emperyal girişi Altın Kapıdan itibaren imparatorları
resmen saraya ulaştıran Mese caddesinin güney kolunun Osmanlı döneminde Divanyolu
adıyla yolun diğer bölümlerinde olduğu gibi çevresindeki mahalleleri de Osmanlılaştıran
bir sultani aksa dönüşümü külliyeler ve tekkelerle izlenecek.