Divanyolu Aksaray Türk yapıları/ ROMA’DAN OSMANLI’YA İSTANBUL’UN
KENTSEL OMURGASI 

Milion taşı,Cevri Kalfa Mektebi,Firuz Ağa Camii,Mehmed Ağa Külliyesi,Cağaloğlu
Hamamı,İran Sefareti,Düyun-u Umumiye,2.Mahmud Türbesi ve Divanyolu
külliyeleri,Bayezit Külliyesi,Ragıp Paşa Kütüphanesi,Laleli camii,Bodrum camii ve
sarnıcı,Aksaray Pertevniyal camii başta olmak üzere Cadde üzerinde ne varsa görülecek .
İstanbul limanından kara surlarına kadar Bayezit’e kadar tek,bundan sonra iki kol halinde
gelişen Roma’ın anayolu Mese caddesi ve forumlarının Osmanlı döneminde çevresindeki
mahalleleri de yaratacak şekilde süren ve günümüze bağlanan gelişimi,kenti kesintisiz bir
imparatorluklar başkenti haline getirerek Osmanlı’yı mimari anlamda da Roma’nın varisi
yapar.

Yorumlar

Yorum