DİVANYOLU –KUMKAPI: TANZİMAT, ERMENİLER

Buluşma yeri: Beyazıt Meydanı (İstanbul Üniversitesi’nin anıtsal kapısının önü)
Başlama saati: 10.00
Katılma bedeli: 60 TL (rehberlik hizmeti + kulaklık)
Anlatan: Egemen Demircioğlu 0535 637 48 21

Gönlümüzdeki Program:
Yakın geçmişimize ve o yakın geçmişin önemli bir parçası olan Ermeniler’e değinmemize imkan veren zengin bir güzergah sunuyor Divanyolu ve onun hemen altındaki Kumkapı. Her gün önünden geçtiğimiz, keşmekeşin içinde kaybolan yerlerde ne ayrıntılar gizli!
Beyazıt Meydanı (Harbiye Nezareti, Beyazıt Camii), Reşit Paşa Türbesi ve Tanzimat Sadrazamları, Tiyatro Sokak ve Güllü Agop, Merzifonlu Türbesi (İkinci Viyana Kuşatması ve Yahya Kemal), Çorlulu Ali Paşa Medresesi ve nargile, Koca Sinan Külliyesi ve çılgın proje, Atik Ali Paşa Camii ve Osmanlı mimarisi, Köprülüler’in izleri, Darülfünun Binası, Valide Mektebi ve Türk eğitim tarihi, İkinci Mahmut Türbesi ve ünlülerin mezarları, Piyer Loti ve Caddesi, Şehremaneti, Teodosios Sarnıcı, Fuat Paşa Türbesi, Hipodrom’a köşeden bakış, tepeden Marmara ve Kumkapı manzarası (okulun güvenlikçisi izin verirse!), Sokullu Camii ve Osmanlı Çinileri, Kadırga, Esma Sultan Namazgahı, Kumkapı’da insan manzaraları, Kumkapı ve Ermeniler, Kiryakis Kilisesi, Elpida Kilisesi, Harutyun Kilisesi, Asdvadzadzin Kilisesi, Ermeni Patrikhanesi, Şarapnel Sokak…
(Rum kiliselerini dışarıdan görmekle yetineceğiz).

Turda konuşacaklarımızı Egemen Demircioğlu – ‘7 Gezi 7 İstanbul’’un ilgili bölümünde bulabilirsiniz.

Yorumlar

Yorum