DOÇ .DR DENİZ ESEMENLİ  ile “OSMANLI SARAYI ve DOLMABAHÇE” GEZİSİ

Hakkında başlıbaşına ve aynı adlı bir kitap yazdığım Dolmabahçe sarayının tek parça muhteşem mimarisi içinde Osmanlı yönetim ve hanedan yaşamının değişimleri, gelenekten yeniliğe geçişte intibak kabiliyetinin gücünü gösterir.

Gezi Lideri: Nermin Hatay
İletişim: 0(536) 474 14 71

Buluşma Yeri: Dolmabahçe Sarayı Girişi
Buluşma Saati: 09:30

Sabah : Selamlık Gezisi ( Ücret: 30 TL )

Öğleden Sonra: Harem Gezisi (Ücret 20 TL )

Selamlık + Harem 45 TL

Gezi Ücreti: 80 TL

(Ücrete sadece rehberlik ve 15 kişiyi aşan gruplarda kulaklık hizmeti dahildir. Geri kalan tüm harcamalar katılımcılarımıza aittir.)

Öğle yemeği için sandviç getirilmesi önerilir.

CURRİCULUM VİTAE/ÖZGEÇMİŞ
Doçent Dr.Aziz Deniz Esemenli

1960 yılında Ankara’da doğdum.1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldum.”Osmanlı Başkentlerindeki Merkezi Planlı Camilerde Yan Cephe Düzeni”konulu lisans tezini bu bölümün Türk sanatı bilim dalında yaptım.Sanat tarihi bölümünde Türk Sanatı esas,Bizans, Avrupa sanatları ile Klasik Arkeoloji bilim dallarında yardımcı sertifikalarını aldım.Üniversitedeki öğrencilik yıllarında ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünün İznik kenti çini üretimi araştırma kazılarına çeşitli dönemlerde katıldım.1985 yılında Efes antik kentinde Avusturya Arkeoloji Enstitüsü”nün yönetiminde yapılmakta olan kazılarına katıldım.1991yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetiminde “Sinop İli Türk Mimarisi”konulu doktora tezimi yaparak doktor ünvanını aldım.
1981-1987 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sanat tarihi asistanı olarak çalıştım.1988-2008 yılları arasında Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi’nde müze uzmanı olarak çalıştıktan sonra naklen İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi’ne aynı ünvanla atandım. 2009 yılı temmuz ayından itibaren emekliye ayrıldım.Topkapı Sarayı’nda Saltanat Arabaları,Raht Hazinesi ve Çadırlar seksiyonu şefliği görevimin yanısıra,saray mimarisi konusunda uzman olarak çalışmalarımı sürdürdükten sonra 2007 yılında TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı’nda geçici görevli müze uzmanı olarak 5 ay çalıştım.Özellikle Türk saray yaşamı mimarisi ve kurumlaşması konusunda birçok yayın yaptım ve tebliğler verdim.Topkapı Sarayı mimarisi ve dekoru hakkında Kültür Bakanlığı arşivi için resimli ve yorumlu bir katalog çalışması hazırladım.Kültür Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin talebi üzerine oluşturulan yazım kurulu içinde Osmanlı imparatorluğunun 700. kuruluş yıldönümü olan 1999 yılında İstanbul’daki Osmanlı mimari eserleri konusunda yorumlu bir katalog çalışması hazırladım ve bu çalışma 2000 yılında yayımlandı.1991 yılında Milano’da İngilizce yayınlanan “The Palace of Felicity Topkapı”adlı kitapta Harem bölümünü yazdım.2001 yılında yayınlanan “Topkapı Sarayı”başlıklı eserin saray mimarisi konusundaki bölümünü hazırladım.Dolmabahçe Sarayı’nın mekan kullanımı,oluşumu ve karşılaştırması konusunda kapsamlı bir çalışmayı kitap halinde 2003 yılında yayınladım.TRT 2 kanalında yayınlanan ve yönetmen Güneş Buharalı tarafından çekilen Topkapı Sarayı Harem Dairesi konulu belgesel dizide danışman olarak çalıştım.Açık Radyo’da Köşe Bucak İstanbul adlı programda İstanbul yapıları,Topkapı Sarayı ve Mimar Sinan hakkında söyleşiler yaptım.2003 yılında Japon Televizyonu tarafından Topkapı ve Harem konusunda yayınlanan belgeselde danışman olarak çalıştım ve bu programa röportaj verdim.1999 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Zagreb’de açılan Topkapı Sarayı ve Türk İslam Eserleri Müzesi ile Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonlarından seçilen Osmanlı sanat eserleri sergisine komiser olarak görevlendirildim.Topkapı Sarayı’nda açılan Hamam isimli serginin mimari kronoloji makalesi ile bilgi panolarını hazırladım.Sarayın Laleleri isimli sergi kataloğuna mimari dekorasyonda lale konulu makaleyi yazdım.2005 yılında Osmanlı Bankası Müzesi kültür etkinlikleri kapsamında “Boğaziçi Medeniyeti ve Mimarisi”konulu görsel bir tebliğ verdim ki bu tebliğin özeti internet sitesinde yayınlandı.2006 yılında İngiltere Kraliyet Sarayı’na bağlı Attingham Trust tarafından düzenlenen Kraliyet Koleksiyonları çalışmaları kapsamında kültürel kursa burslu olarak katıldım ve sertifika aldım. 2009 yılından itibaren Muhteşem Yüzyıl isimli tarihsel drama dizisinde danışman olarak çalışmaktayım.2011 yılı mayıs ayında Skytürk kanalı tarafından canlı yayınlanan Tarihe Yolculuk isimli programda İstanbul’daki Osmanlı mimarisi konulu açık oturuma konuşmacı olarak katıldım. Kadir Has Üniversitesi kadrosuna öğretim üyesi olarak katılma aşamasındayım.TRT için hazırlanmakta olan Fatih konulu dizi belgeselde danışman olarak çalışmaktayım.
Kültür turları ve seminer programları olarak Fest Turizm adına Osmanlı ve Anadolu Türk sanatı ve kültürü konusunda İstanbul Trakya ve Anadolu’da tur programları gerçekleştirmeye devam etmekteyim.Özellikle İstanbul’da Mimar Sinan’ın yapıları,Üsküdar,Fatih,Kocamustafa Paşa,Divanyolu,han ve çarşılar mimarisi,Kadıköy,Topkapı ve Dolmabahçe Sarayları,Boğaziçi gibi tematik ve mahalli kültür turları,Sivas,Kayseri,Niğde Kırşehir,Bursa,Kütahya,Bilecik,Edirne ve Trakya hatlarında Anadolu Selçuklu ve Osmanlı tarih ve mimarisi konusunda gezi programları yapmaktayım.Anadolu öncesi Türk ve İslam sanatı,Anadolu Selçuklu ve Beylikler sanatı,Osmanlı sanatı ve Türk sanatı kapsamında yerleşim,konut,şehirleşme ve saray mimarisi ile ilgili özel dersler vermekteyim.Bu programların bir bölümünü Küsav Vakfı için de gerçekleştirdim.Arkeoloji ve Sanat Tarihi konusunda 30.000 adet diaya yakın bir koleksiyonum bulunmaktadır. 2011 yılında Üniversiteler Arası Kurul tarafından düzenlenen jürinin kararıyla Doçent ünvanını aldım.

DR.DENİZ ESEMENLİ
YAYINLAR
TEZLER
Osmanlı Başkentlerindeki Merkezi Planlı Camilerde Yan Cephe Düzeni,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Yayınlanmamış Lisans Tezi,İstanbul 1981.
Sinop İli Türk Mimarisi,İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Doktora Tezi,İstanbul 1991.

YAYINLAR
Arkeoloji Yayıncığı,Gösteri Dergisi,S.78,İstanbul 1987,s.98
“Çağdaş Türk Sanatı”Üzerine,Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi,S.1,İstanbul 1987,s.118-120.
Türk Çini Sanatı,Ana Britannica Ansiklopedisi,C.6,İstanbul 1989,s.476-478
Alaeddin Camii,Sinop,Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,İstanbul 1989,C.II,s.318-319.
Baldaken Formlu Camilerin Geç Osmanlı Devrindeki Dış Görünümleri Üzerine,Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi,S.8,İstanbul 1990,s.49-57.
The Harem,Topkapı,The Palace of Felicity,Milano,1990,pp.107-174.
Dalgıç Ahmed Ağa,Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,C.8,İstanbul 1993,s.431-432.
Osmanlı Sarayında Kuş Sevgisi ve Kuşluklar,Milli Saraylar,1993,s.96-106.
Topkapı Sarayı Müzesi,Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,C.7,İstanbul 1994,s.291-293
Sinop Alaeddin Camii Ne Zaman Yapıldı?,9.Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi,İstanbul 1995,s.93-101.
Türk İslam Mimarisinde Harem,Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,C.16,Fasikül 103,İstanbul 1997,s.138-152.
Divan-ı Hümayun,Art Decor,İstanbul ,Mayıs 1996,s.60-70,
Tanzimatın Sarayı Dolmabahçe,Art Decor,İstanbul,Temmuz-Ağustos 1996,s.64-74.
Topkapı Sarayı mimari ve dekorasyon envanteri
Osmanlı Sarayında At ve Raht,P Dergisi,S.11,İstanbul 1998,s.100-125.
Horses and Trappings at the Ottoman Palace,P,İstanbul 1999,V.1,pp88-117
Topkapı Sarayı Mimarisi,Osmanlı,C.11,Ankara 1999,s.573-600.
Tanzimatın Sarayı Dolmabahçe,MS,İstanbul 1999,s.53-67.
İstanbul”daki Osmanlı Mimari Eserleri,(Komisyon)İstanbul 2000
Mekanlar,Zamanlar,Topkapı Sarayı,İstanbul 2000,s.26-135.
Times and Spaces,Topkapı Palace,İstanbul 2000,pp,26-135.
Courts,Gardens and Harem,Arts of Asia,Vol.31,nr.6,Hong Kong,pp.42-53.
Tanzimatın Sarayı Dolmabahçe’de Bir Çağdaşlaşma Sembolü:Mabeyn Dairesi veya Selamlık,Yıldız Demiriz”e Armağan,İstanbul 2001,s.53-67.
Harem Dairesi,Alem,İstanbul 2003,S.49,s.148-151
Osmanlı Sarayı ve Dolmabahçe,İstanbul 2003
Esma Sultan ve Sarayı,EJOS,VIII 2005 no.7,1-25
Saray Mimarisinde Lale”Saray’ın Laleleri,İstanbul 2006,s.18-48
“Raht Hazinesi’nde Lale Motifleri”Saray’ın Laleleri,İstanbul 2006,s.138-144
“Tarihte Yıkanma Kültürü ve Osmanlı Sarayında Hamam”Hamam,İstanbul 2006,s.9-29
Topkapı Sarayı Müzesi’nde düzenlenen Hamam konulu serginin hamam kronolojisiyle ilgili resimli bilgi panoları
İstanbul Yapı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Restorasyon projeleri kapsamında tarafımdan hazırlanan Laleli Camii ve Külliyesi,İstanbul Davud Paşa Medresesi, Tarihte Haliç ve İskeleleri,Kadıköy Hal Binası isimli görsel destekli makaleler
Mekandaki İktidar,National Geographic Türkiye,Ağustos 2006,s.94
Surre-i Hümayun,Sergi Kataloğu,İstanbul 2008,Eser Metinleri,s.220,231
Osmanlılık ve Topkapı Sarayı,MS İstanbul 2008,S.4,s.21-50
III.Selim’in Mimarisi,Sultan III.Selim Han,İstanbul 2008,s.25-42 Aynı kataloğun ingilizce baskısı da bulunmaktadır.
Ziyaret ve Ziyafet,İmparatoriçe Eugenie’nin İstanbul Seyahati,Antik Dekor.S.121,Kasım Aralık 2010, s.96-107
Klasik Dönem Sonrası Osmanlı Saraylarında Harem Mimarisi,Harem,Padişahın Evi,İstanbul 2012,s.30-35
İstanbul’da Osmanlı Mimarisi ve Saraylarına Dair Düşünceler, İstanbul 2019 Arkeoloji ve Sanat Yayınları (yayınlanma aşamasında)

TEBLİĞLER
Sinop İçkalesi,Topkapı Sarayını Sevenler Derneği,Sanat Tarihi Semineri,İstanbul 1991
Topkapı Sarayı Harem Dairesinde Başhaseki-Şehzadegân Daireleri,Topkapı Sarayını Sevenler Derneği,Sanat Tarihi Semineri,İstanbul 1998.
Eczacıbaşı Vitra ürünleri tanıtımı için “Roma’dan Osmanlı’ya Hamamlar “ tebliği 2005
Osmanlı Bankası Müzesinde 11 Mayıs 2005 tarihinde sunulan tebliğ “Boğaziçi Medeniyeti ve Mimarisi”
SERTİFİKA
The Attigham Trust for the Study of Historic Houses and Collections,Royal Collection Studies Certificate of Attendance 2006
Osmanlı ve İngiliz Sarayları,Royal Collection Studies 2006
Ottoman and English Palaces,Royal Collection Studies 2006 (Bu makale The Attingham Trust vakfına kurs sorumluluğu olarak hazırlandı ve gönderildi.)