ZOOM Doç. Dr. Deniz Esemenli ve ile Kocamustafa paşa-Cerrahpaşa-Aksaray
Osmanlı yapıları

İletişim: Muzaffer Ertuna 0535 655 35 35

Katılım ücreti: 50 TL

Langa Nazperver Sıbyan Mektebi, Kadem-i Şerif Tekkesi, Cerrahpaşa, Bayrampaşa, Haseki, Davutpaşa, Hekimoğlu Ali Paşa Külliyeleri, Hadım Ibrahim Paşa Medresesi, Sancaktar Mescidi, Sulu Manastır, Abdi Çelebi Camii, Ramazan Efendi Tekkesi, Sümbül Efendi Tekkesi.

Roma döneminde İstanbul’un emperyal girişi Altın Kapıdan itibaren imparatorları resmen saraya ulaştıran Mese caddesinin güney kolunun Osmanlı döneminde Divanyolu adıyla yolun diğer bölümlerinde olduğu gibi çevresindeki mahalleleri de Osmanlılaştıran bir sultani aksa dönüşümü külliyeler ve tekkelerle izlenecek.

Doçent Doktor Deniz Esemenli:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde “Osmanlı Başkentlerinde Merkezi Planlı Camilerde Yan Cephe Düzeni” adlı lisans teziyle 1981 yılında mezun olduktan sonra 1991 yılında aynı bölümde “Sinop İli Türk Dönemi Mimarisi” isimli çalışmasıyla Doktor ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 5 sene asistan olarak çalıştıktan sonra 20 yıl müze uzmanlığı yapacağı Topkapı Sarayı’na geçti. Resmi çalışma hayatında ve 2009 da emekli olduktan sonra birçok kültür turu yaptı ve özel kurslar düzenledi, konferanslar verdi. Muhteşem Yüzyıl, Kösem Sultan ve Fatih dizilerinde danışman olarak çalıştı. 2000 yılında yayınlanan “700. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul’daki Osmanlı Mimari Eserleri” isimli kitabın ilgili metinlerini yazarak geniş ölçüde katkıda bulundu ve 2003 yılında “Osmanlı Sarayı ve Dolmabahçe” adıyla konu hakkındaki özgün çalışmasını yayınladı. 2011 yılında Üniversiteler arası kurul jürisinin kararıyla Doçent ünvanı aldı. Kitabın konusu dışında kalan birçok makale ve ansiklopedi maddesininin de yazarıdır

Yorumlar

Yorum