Ergican Acarbaş ve Caner Soyulmaz ile “DİREKLERARASI’NDAN GEDİKPAŞA’YA TİYATRO VE SANAT”

Buluşma yeri ve saati : 10.00
Vezneciler Metro çıkışı…

Gönlümüzdeki Program:

Şehzadebaşı semtini hepimiz biliriz. Direklerarası’nın orada olduğunu da duymuş olabiliriz. Acaba hangi tiyatrocular, hangi sanatçılar oralardan geçti? “Tuluat” neydi, Ortaoyunu’nun ismi nereden gelmekteydi? Dârülbedâyi’den Dârülelhan’a, Letafet Apartmanı’ndan Ferah Tiyatrosu’na zamanın çok değerli sanat yapılarını ve mekânlarını anmaya ve bunların yerlerini keşfetmeye, hikâyelerini dinlemeye çıkıyoruz.
Caner Soyulmaz ile beraber… Kendisi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları biriminde Proje Sorumlusu.

Turda, Laleli‘ye doğru ilerlerken bazı küçük cami ve türbeler göreceğiz.
Laleli Cami ve yanındaki türbede yatan 3.Selim’i sanatçı kimliğiyle ele alacağız.

Taşhan Apartmanı ve Tayyare Apartmanı’nda kısa bir moladan sonra Beyazıt’a doğru ilerleyeceğiz.
Şair Fitnat Sokağı’nın köşesinde Ragıp Paşa Kütüphanesi’ni göreceğiz.

Bir yanımızda Simkeşhane, diğer yanımızda Patrona Hamamı’nı görerek ilerleyeceğiz.
Beyazıt Meydanı ve Beyazıt Cami Külliyesi oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Yemek molasını da burada veriyoruz…

Yemek molasından sonra tura Gedikpaşa Caddesi’nde devam ediyoruz. Gedikpaşa’da hamam ve külhanbeyleri, Ermeni Protestan Kilisesi derken Tiyatro Caddesi’ne geliyoruz. Şimdi yerinde yeller esen Gedikpaşa Tiyatrosu’ndan, Azak Tiyatrosu’ndan Batılı yapıdaki tiyatromuzun kurucusu Güllü Agop’a ve ünlü oyuncu Mari Nıvart’ın hazin öyküsüne kadar anlatacak çok şey var. Bu konularda Caner’in derin tiyatro tarihi bilgilerinden yararlanacağız.

Mithatpaşa Caddesi’nden geçerken bahsedeceğimiz Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve ardından paşanın konağının basılması, semtin önemli tarihi olaylarından.
Daha sonra Daltaban Yokuşu’ndan aşağı iniyoruz ve Kumkapı’daki Surp Asvadzadzin Ermeni Kilisesi ve Panaya Elpida Rum Ortodoks Kilisesi ziyaretleriyle turu Kumkapı sokaklarında, Kütahyalı müzik insanı Gomidas’ın hikâyesini dinleyerek bitiriyoruz.

Yorumlar

Yorum