• Eyüp  yapıları/ OSMANLI’DA YAŞAM VE EBEDİYET

Pierre Loti Kahvesinden aşağıya  Defterdar Burnu’na kadar Eyüpsultan Külliyesi,Mihrişah Sultan imareti,Şah Sultan,Zal Paşa camii,Cezeri Kasım paşa camii,Şeyhülislam Tekkesi,Hacı Beşir Ağa Darülhadisi,Feshane,Defterdar camii ve türbeler olmak üzere semt yapıları

Fetihten sonra bulunarak Osmanlı Kızıl Elma idealine  vazgeçilmez bir dini cihad rengi katan Eyüpsultan hazretlerinin kabri çevresinde yüzyıllar boyu gelişen mezarlık,türbe,medrese,külliye ve konut dokusuyla sur dışında yaratılan Eyüp,yaşamdan sonraki uykunun sonsuz  ve bilinemez istirahatgahı oldu.

Yorumlar

Yorum