Doç. Dr. deniz Esemenli ile Eyüp yapıları/ OSMANLI’DA YAŞAM VE EBEDİYET

Gezi Lideri: Muzaffer Ertuna 0545 229 07 83

Buluşma: saat 10:00 Eyüp Pier Loti Kahvesi

Katılım Ücreti: 100+20 TL (zam yok, ama durumu müsait olanlar arzu ederlerse 20 TL daha destek verebilirlerse seviniriz)

(Ücrete sadece rehberlik ve kulaklık hizmeti dahildir, geri kalan tüm harcamalar katılımcılara aittir.)

Gönlümüzdeki Program:

Pierre Loti Kahvesinden aşağıya Defterdar Burnu’na kadar Eyüp Sultan Külliyesi, Mihrişah Sultan İmareti, Şah Sultan, Zal Paşa Camii, Cezeri Kasım Paşa Camii, Şeyhülislam Tekkesi, Hacı Beşir Ağa Darülhadisi, Feshane, Defterdar Camii ve türbeler olmak üzere semt yapıları.

Fetihten sonra bulunarak Osmanlı Kızıl Elma idealine vazgeçilmez bir dini cihad rengi katan Eyüpsultan hazretlerinin kabri çevresinde yüzyıllar boyu gelişen mezarlık,türbe,medrese,külliye ve konut dokusuyla sur dışında yaratılan Eyüp,yaşamdan sonraki uykunun sonsuz ve bilinemez istirahatgahı oldu.

Doçent Doktor Deniz Esemenli
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde “Osmanlı Başkentlerinde Merkezi Planlı Camilerde Yan Cephe Düzeni” adlı lisans teziyle 1981 yılında mezun olduktan sonra 1991 yılında aynı bölümde “Sinop İli Türk Dönemi Mimarisi” isimli çalışmasıyla Doktor ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 5 sene asistan olarak çalıştıktan sonra 20 yıl müze uzmanlığı yapacağı Topkapı Sarayı’na geçti. Resmi çalışma hayatında ve 2009 da emekli olduktan sonra birçok kültür turu yaptı ve özel kurslar düzenledi, konferanslar verdi. Muhteşem Yüzyıl, Kösem Sultan ve Fatih dizilerinde danışman olarak çalıştı. 2000 yılında yayınlanan “700. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul’daki Osmanlı Mimari Eserleri” isimli kitabın ilgili metinlerini yazarak geniş ölçüde katkıda bulundu ve 2003 yılında “Osmanlı Sarayı ve Dolmabahçe” adıyla konu hakkındaki özgün çalışmasını yayınladı. 2011 yılında Üniversiteler arası kurul jürisinin kararıyla Doçent ünvanı aldı. Kitabın konusu dışında kalan birçok makale ve ansiklopedi maddesininin de yazarıdır.

Yorumlar

Yorum