Ergican Acarbaş ile “İTTİHAT VE TERAKKİ BABIÂLİ’DEN GÜLHANE’YE”

Buluşma Yeri ve Saati : 10.00
2. Mahmut Türbesi

Gönlümüzdeki Program :
-Üç Padişahın mezarlarının bulunduğu bu tarihi mekânda İttihat Terakki’ye kadar olan sürecin kısa bir özetiyle başlıyoruz. Burada kuruculardan İshak Sukuti’nin ve Cemiyetin ilk sadrazamı Sait Halim Paşa’nın mezarları da var.
-Bundan sonraki durağımız diğer bir kurucu Abdullah Cevdet’in İçtihat Evi
-Mahmud Nedim Paşa’nın türbesinin önünden geçerek Düyun-u Umumiye binasına (İstanbul E. Lisesi) ulaşıyoruz. Böylece 19.yüzyılın sonun daki ekonomik bunalım ve sonuçlarından da bahsetme fırsatımız doğuyor.
-İTC’nin merkezi de zaten tam karşınındaymış.(İstanbul E.Lisesi) Teşkilât-Mahsusa da bir arkadaki sokakta imiş. (şimdi artık yoklar)
-Bab-ı Âli önünde meşhur baskını anlatıyoruz. Beyaz atıyla Enver ve Ömer Naci’nin ateşli konuşması gözümüzde  canlanıyor
Ara sokaklardan geçerek Yerebatan Caddesindeki Talât Paşa Konağına ulaşıyoruz ve oradan da Gülhane Parkına iniyoruz. Biraz yeşillik biraz temiz hava ve Cemiyet’in ilk kurulduğu Askeri Tıbbiyenin bulunduğu alanda sohbet imkanından yararlanıyoruz.
-Ebusuud caddesi ve gazeteci Ahmet Samim’i bekleyen dramatik sonu Postane caddesi ve katledildiği sokağa kadar adım adım izliyoruz.
-1.Abdülhamit Türbesi ve 4 Vakıf Han buradaki tarihi binalar.
–ilerden geri dönüp Şeyhülislam Hayri Efendi sokağı. İttihat Terakki’nin diğer bir şeyhülislamı. Oğlu da T.C. de başbakanlık yapmış
-Bahçekapı’nın göbeğindeyiz. Bir yanda Germania Han (Almanya-İTC ilişkilerine girsek mi ?) diğer yanda 1. Vâkıf Han.
-İlerdeki 2 Vakıf Han’ın bitişiği de de Mesaadet Han var. İTC’nin esnaf örgütünün merkez ofisi ve Kara Kemal .
-Aşirefendi caddesinin tarihi hanları ve Hamal Ferit.
-Tarihi kişilikleri az önce değindiğimiz ama fazla anlatamadığımız Yakup Cemil ve Meserret Oteli macerasıyla noktalıyoruz .Aynı zamanda sonlara doğru Enver ile Talât’ın ilişkilerinin ne boyutta olduğunu da anlatıyoruz
Sirkeci Garı’na kadar inip İTC’nin ve turun sonuna geliyoruz.