Arpacılar Camii, Hidayet Camii, Melek Girmez Sokağı, Valide Sultan Çeşmesi, İstanbul Ticaret Borsası, I. Abdülhamid Türbesi, Sur-ı Sultani, Bab-ı Ali, Askeri Rüşdiye, Gülhane Parkı Çeşmeleri, Alay Köşkü, Zeynep Sultan Camii, I. Abdülhamid Sebili, Khalkoprateia, Cafer Ağa Medresesi, Ayasofya Kapıları, Bab-ı Hümayun, III. Ahmed Çeşmesi, Ayasofya Haziresi, Alman Çeşmesi, Sultan I. Ahmed Sebili, Theodosius Obeliski, Cevri Kalfa Mektebi, II. Mahmud Türbesi, Pierre Loti Evi, Bezmialem Valide Sultan Mektebi, Tezveren Baba, Koca Sinan Paşa Sebili, Çorlulu Ali Paşa…

Yorumlar

Yorum