SUFİLER, KEŞİŞLER, TÜCCARLAR

24-25 MART CUMARTESİ-PAZAR Bir Kırşehir Turu.

Ahiliğin, Bektaşiliğin ve de bu iki felsefeye yalnızca  yaşam biçimi olarak benzemekle kalmayıp dönemsel olarak da çağdaş olan  Hıristiyan manastır yaşamının, değişik dinlerde, aynı coğrafyada ortaya çıkması tesadüf olmamıştır elbet. Hem de bu üçlünün aynı dönemde, neredeyse birlikte var olmuş olması ilginçtir. Bu benzerlik, toplumların dinsel yapısı ve inancı ne olursa olsun her şeyin topraktan ve zamandan geldiğini bize göstermeye yeter de artar bile. Aynı toprakta, aynı dönemde aynı kültürel öğeler yetişir. Aynı topraktan, aynı mevsimde çıkan çiçekler gibi.

Turumuzda işte bu üç felsefe ve yaşam şeklinin Kapadokya bölgesi’ndeki izlerini sürüyor, Anadolu’nun ilk ticaret ve üretim birliği olan Ahilik’in başkenti Kırşehir, bir diğer kardeşlik ve dayanışma felsefesi Bektaşilik akımının filizlendiği Hacbektaş kasabası, ondan yalnızca 20 km uzaklıkta, aynı dönemde Bizans manastır yaşamının merkezi olmuş Gülşehir yakınlarındaki Açıksaray manastır kompleksini geziyoruz.

24-25 MART CUMARTESİ-PAZAR

Buluşma 24 Mart Cumartesi sabahı Nevşehir Havaalanı

Gezimiz Nevşehir havalimanında sona erer.

Gezi lideri MURAT YANKI 0532 2441527

Tur programı:
1. Gün: Anadolu’nun ilk tüccarları ve Ahiler
Sabah uçağıyla İstanbul’dan Nevşehir’e varıyoruz. Buradan, Kırşehir’in batısına geçiyor, binlerce yıldır kullanıla gelen rota üzerinde, tarihi 3 bin yıl öncesine giden Asur ticaret kolonileri dönemi merkezi,Kaman kasabası yakınlarındaki Kalehöyük bulunuyor. Kazısı, japon hükümeti tarafından desteklene bu höyüğün yanıbaşında da, Anadolu ticaret tarihini son derece güzel şekilde sergileyen müzesi bulunuyor. Kalehöyük gezisinin ardından yemek molamızı Kaman kasabasında veriyoruz.
Sonrasında Ahiler kenti Kırşehir’i geziyoruz.Kırşehir’de Ahiliğin kurucusu olduğu söylenen Ahi Evran Külliyesi, Anadolu Selçuklu astronomisi biliminin Anadolu’daki az sayıda örneğinden biri olan Cacabey medresesi, Selçuklu mimarisinin tipik örneklerinden Alaaddin Camii ve Türkçe dilinin önderlerinden Aşık Paşa’nın türbesini ve Kırşehir Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ediyoruz. Konaklama ve akşam yemeği Kırşehir Ramada Otel’de.

2. Gün: Sufiler, Keşişler
Öğleden sonra ilk durağımız Hacıbektaş Kasabası oluyor. Hacı Bektaş Veli’nin Horasan’dan gelerek yerleştiği Sulucakarahöyük’ün ismi daha sonra bu Veli’nin orada yaşama veda etmesinin ardından Hacıbektaş’a dönüştürülmüş. Hacı Bektaş Veli tekkesini gezdikten sonra bölgenin küçük ama önemli müzelerinden Hacıbektaş Müzesi’ni geziyor ve buradan Kızılırmak boylarına iniyor ve eski adı Zoropassos olan günümüzün Gülşehir’inin en önemli anıtı, taşradaki ender Osmanlı eserlerinden Kara Vezir Paşa Külliyesi’ni ziyaret ediyoruz. Buradan münzeviler diyarına yol alıyor, yine Gülşehir yakınlarında bulunan, Kapadokya’nın en güzel kayaya oyulmuş manastırlarından biri olan Açıksaray Manastır Kompleksi’ni ve Kapadokya’nın en güzel kiliselerinden Karşı Kilise’yi gezdikten sonra Nevşehir havalimanına doğru yola çıkıyor ve İstanbul’a dönüyoruz.

Nereleri Gezeceğiz ve Göreceğiz:

Kalehöyük ve Arkeoloji Müzesi; Kalehöyük hem Eski Hitit Çağı’nda, hem de Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda önemli bir merkezdi. Japon Hükümeti’nin “Kültürel Mirası Koruma Projesi” çerçevesinde hibe olarak yaptığı Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi.

Ahi Evran Camii ve Türbesi; Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran adına yaptırılan Cami ve Türbe,

Aşık Paşa Türbesi: Aşık Paşa’nın kimliğini oluşturan başlıca öğe, onun Türk diline verdiği önemdir. Arapça, Farsça, İbranice ve Ermenice dillerini iyi bilmesine karşın eserlerini katıksız öz Türkçe ile ortaya koymuştur. Arap ve Fars kültürlerine ve dillerine duyulan hayranlığı kınamış ve eserlerini Türk dilinde kaleme alarak bu eğilimlere karşı koymuştur.

Güzel senden ayrılalı
Hayli zaman oldu gel gel
Bak gözümden akan yaşım
Âb-ı revan oldu gel gel

Böyle m’olur küsüp gitmek
Seni seveni terk etmek
Haram oldu yemek içmek
İşim figan oldu gel gel

Kurulu yaydır basılmaz
Gönül yârindan kesilmez
İçmeyince dert eksilmez
Boş kadehler doldu gel gel

Kul Aşık eder varmağa
Halinden haber almağa
Yetiş namazın kılmağa
Seni seven öldü gel gel

Aşık Paşa

1
2
3
1

Aydınlık Feneri

2

Roket şeklinde sütunçe

3

Gözlem kulesi

Cacabey medresesi, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilmiştir. Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin en muhteşem mimari özelliklerini yansıtan Cacabey Medresesi, Selçuklular döneminde dinî ilimler yanında müspet bilimlerin de öğretildiği bir fakülte olarak kullanılmış; gökyüzünün, güneşin, ayın, yıldızların hareketlerini inceleyen bir gözlemevi olarak yıllar boyu ayakta kalmıştır.

Alaaddin Camii Kırşehir Merkez Kale üzerinde yer almaktadır. Cami’nin Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat’ın damadı 2. Alaaddin tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

Hacı Bektaş Veli Türbesi: 13. yy.da yaşamış büyük Türk düşünürü Hacı Bektaş Veli’nin Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve Anadolu’nun Türkleşmesinde etkisi olmuştur. 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile örtüşen insan, evren ve Tanrı sevgisine ve hoşgörüye dayalı öğretileri bugün yalnızca Anadolu’da değil Balkanlar ve Orta Doğu’da da varlığını sürdüren Bektaşilik tarikatının temellerini oluşturmaktadır.

Silahdar (Karavezir) Seyyid Mehmet Paşa külliyesi: XVIII. yüzyıl Osmanlı sadrazamlarından biridir. Küçük yaşta İstanbul’a gelip zekası ve başarısı sayesinde sadrazamlığa kadar yükselmesi takdir edilecek bir durumdur. Sadrazam olmasıyla birlikte devlet içindeki faaliyetleri ve ıslahatları, dış siyasette Avrupalı devletlere karşı başarılı politikaları gibi durumlardan dolayı Silahdar Seyyid Mehmet Paşa, I. Abdülhamid tarafından övgüyle bahsedilen birisi olmuştur

Karşı Kilise, Vaftizci Yahya Kilisesi veya Aziz John (Saint John, Saint Jean) Kilisesi olarak ta bilinir ve Kapadokya’da bozulmadan kalmış en güzel freskolara sahip kilisedir.

 Gülşehir Açıksaray örenyeri: Açıksaray Harabeleri, tüf kayalar içine oyulmuş Roma Dönemi kaya mezarları, IX. ve X. yüzyıla ait kaya kiliseleri ile önemli bir piskoposluk merkezi…

Gezi lideri MURAT YANKI 0532 2441527

Buluşma 24 Mart Cumartesi sabahı Nevşehir Havaalanı

Gezi ücreti: 650 TL (uçak hariç)

Katılmak için linkteki formu doldurunuz: http://1001istanbul.com/event/?event=716338831901555

Turun ulaşımı:
24 Mart Cumartesi sabah 07:35 THY İstanbul Atatürk-Nevşehir Uçuşu;
25 Mart Pazar akşam 18:05 Anadolu Jet ile Nevşehir-İstanbul SAW uçuşu.

Dahil olan hizmetler:

-Rehberlik

-Klimalı yeni model otobüs ile taşıma

-Seyehat sigortası

-1 Gece  Konaklama (Sabah kahvaltısı ve Akşam yemeği dahil)

Dahil olamayan hizmetler:

-Uçak biletleri

-2 öğle yemeği

-Kişisel harcamalar

Yorumlar

Yorum