Kağıthane Sadabad

Rehber: Sevil Uzel 0532 343 45 49

Danışman: Hüseyin Irmak

Buluşma: saat 10:00 Kağıthane Şehir Tiyatroları Sadabad Sahnesi Önü

Kağıthane Köyü Karakolu, Anıt Ağaç, Atiye Sultan Sarayı (Kağıthane Kasrı, günümüzde Kaymakamlık Binası), Yeni Çeşme, Ayazmalar, Koşu Köşkü ve İskender Paşa Çayırı, Taştekneler Köprüsü, Kızlar Ağası Çayırı, Köyiçi Ayazması ve mezbahanın yeri, Daye Hatun Mescidi, Silahtar Yusuf Paşa Çeşmesi, Sıbyan Mektebi(Müze) Binası, köy meydanı, eski Hamidiye Çeşmesi’nin yeri, hamamın yeri, Asri Mezarlık, kır kahvesinde çay kahve molası, Hasbahçe Göletleri, Açık Hava Müzesi, Sadabad(Çağlayan) Kasrı, Cedveli Sim(Gümüş Cetvel) Su Sistemi, Çağlayan Kaskadlar, Çadır(Perdeli) Köşk, Çeşme-i Nur, Havuzlar, Saray Çamaşırhanesi, Saray Duvar ve Kapıları, II. Mahmud Nişantaşı, Sadabad Camii, Nişancılar Köprüsü, Kayık Sefası, Sünnet Köprüsü, Poligon(İttifak) Çeşmesi, Poligon Kasrı, İmrahor Kasrı ve İmrahor Çeşmesi’nin günümüzdeki yeri, Kağıthane Baruthanesi ve Tren İstasyonu, Silahtar Elektrik Fabrikası.

Sadabad (Kağıthane)

Pissa ismi ile Bizans döneminde Barbyzes isimli derenin kenarında kurulmuş olan Kağıthane’nin  antik döneme ait buluntular ile ilçenin tarihinin daha eskilere dayandığı bilinmektedir.

İstanbul surlarına yakın olan bu köy kağıt imalatı ile biliniyordu. İstanbul’un fethi sırasında burada bir kağıt değirmeni olduğu bilinmektedir. Evliya Çelebi 17. Yüzyılda burada bakımsız halde bir kağıt imalatı yapılan bir kağıthane’nin  varlığından söz eder. Fetihten sonra İstanbul halkının sebze ve hayvansal gıda teminin buradaki bostan ve ağıllardan sağlandığı kaynaklarda belirtilmektedir.

XV. Yüzyılda yeşil alanları ile gözde bir bölge haline gelir. Eğlenceleri, bahçeleri, kasırları ile resimlere ve edebi eserlere konu olan Kağıthane bir süre sonra Sadabad eğlenceleri ile de anılmaya başlar. Lale Devrinde 1722 yılında yapılan Sadabad Sarayı ile görkemli bir görünüme kavuşur. Özellikle Osmanlı 18. ve 19. Yüzyıl kır eğlencelerinin merkezi konumuna gelen Sadabad dönemin kültürel yaşantısının önemli bir merkezidir.