Kağıthane Köyü Karakolu, Anıt Ağaç, Atiye Sultan Sarayı (Kağıthane Kasrı, günümüzde Kaymakamlık Binası), Yeni Çeşme, Ayazmalar, Koşu Köşkü ve İskender Paşa Çayırı, Taştekneler Köprüsü, Kızlar Ağası Çayırı, Köyiçi Ayazması ve mezbahanın yeri, Daye Hatun Mescidi, Silahtar Yusuf Paşa Çeşmesi, Sıbyan Mektebi(Müze) Binası, köy meydanı, eski Hamidiye Çeşmesi’nin yeri, hamamın yeri, Asri Mezarlık, kır kahvesinde çay kahve molası, Hasbahçe Göletleri, Açık Hava Müzesi, Sadabad(Çağlayan) Kasrı, Cedveli Sim(Gümüş Cetvel) Su Sistemi, Çağlayan Kaskadlar, Çadır(Perdeli) Köşk, Çeşme-i Nur, Havuzlar, Saray Çamaşırhanesi, Saray Duvar ve Kapıları, II. Mahmud Nişantaşı, Sadabad Camii, Nişancılar Köprüsü, Kayık Sefası, Sünnet Köprüsü, Poligon(İttifak) Çeşmesi, Poligon Kasrı, İmrahor Kasrı ve İmrahor Çeşmesi’nin günümüzdeki yeri, Kağıthane Baruthanesi ve Tren İstasyonu, Silahtar Elektrik Fabrikası.
Ayrıca Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nda Daimi sergi salonunu gezeceğiz. Tanzimat ve Islahat Fermanları, Sende_i İttifak( Sadabad Sarayı’nda imzalanmış), 1876 Anayasası, 1. Dünya Savaşına giriş belgesi ve diğer anlaşmalar gibi önemli bazı evrakın orijinallerini ve gösterişli padişah fermanlarını göreceğiz.

Yorumlar

Yorum