ZEYREK-VEFA ÇÖKEN BİR VÜZERA SEMT

Ankaravi medresesi,Bozdoğan kemeri,,Burmalı Minare mescidi,Kuyucu Murat Paşa medresesi,Hasan paşa medresesi,Kalenderhane camii,Nevşehirli Damat İbrahim Paşa medresesi/Direklerarası,Kaptan-ı derya İbrahim Paşa medresesi,Medreset ül Kuzat,Ekmekçizade Ahmed Paşa medresesi,Vefa Lisesi,Vefa Bozacısı,Şeyh Vefa camii,Atıf  efendi kütüphanesi,Recai Mehmed efendi mektebi,Molla Hüsrev camii,Hüsrev kethüda darülkurrası,Mimar Mehmed Ağa camii,Kilise camii,Katip Çelebi,Hızır Bey mezarları,İMÇ blokları,Şebsefa camii,Hacı Kadın hamamı, Zeyrek Aşık paşa külliyesi,Eski İmaret kilise-camii,Pantokrator kiliseleri,sarnıcı,Şeyh Süleyman mescidi,Zembilli Ali efendi mektebi,Çinili hamam,Sunullah efendi camii türbesi,Gazanfer ağa medresesi

Sur içi imparatorluklar kentinin ortasındaki forumdan dönüşen Şehzade külliyesi ve acemioğlanlar ocağı çevresinde gelişen Vefa,Süleymaniye ve Eski Sarayın kıyısındaki konumuyla da Bizans devrinden beri vüzera saraylarının olduğu kentin en prestijli yerleşimi olarak Saraçhane ile aynı değerdeki ulema semti olan Fatih’e son dönem Bizans’ının baş kilisesi olan Pantokrator kilisesini içeren itibarlı Zeyrek mahallesine bağlanırdı.Haliç’in bir sanayi bölgesine dönüşmesiyle daha geç Osmanlı devrinde itibarını kaybeden bu semtler,kentin en fakir kesimlerini barındırsa da kiliseleri,tekkeleri ve kütüphaneleriyle geçmişteki itibarından izler taşır.