Bizans ağırlıklı olarak başladığımız ama artık pek de ucu bucağı kalmayan konularda okuduğumuz ya da okuyacağımız kitaplardan öğrendiklerimizi dostlarla kendimizce paylaşmak üzere hazırladığımız bir program takvimi çerçevesinde, belirli kitaplar ya da konular üstüne değişik mekanlarda sunumlar gerçekleştiriyoruz.