Kadıköy – Sirkeci vapurunu kullananlar her seyahatlerinde çağdaşlaşma tarihimizin başlangıcını oluşturan olayın meydana geldiği yeri görürler, herhalde çoğu durumda farkında olmadan.
Dile kolay: çağdaşlaşma! Hala her gün ve gayet sıcak yaşadığımız bir olgu.
Gülhane’den söz ediyorum tabi ki. Ve Tanzimat Fermanı’ndan.
İnsan ister istemez Gülhane Hattı Hümayunu’nun okunduğu yeri Gülhane Parkı olarak hayal ediyor.
Halbuki fermana adını veren kasır, Topkapı Sarayı bahçelerinin Marmara’ya bakan tarafındaydı.
Kasır yıkıldı gitti, Abdülaziz döneminde.
Aynı dönemde, yalnız kasır değil, bütün bu alanın muazzam kültür mirası da güme gitti, hem de “çağdaşlaşma” uğruna!